E-Çok Ucuz
  BİZİ ARAYIN
  ONLİNE SATIŞ

Tarım ve Arazi Hayvan Kovucu Çözümleri

HAYVAN KOVUCU SİSTEMLERİNDE ARAZİ ÇÖZÜMLERİ NELERDİR ?

BIRD-X Kuş ve Hayvan Kovucu Cihazlarımız Tarım  Arazileri, Meyve Bahçeleri, Tarlalar, Seralar ve Ormancılık gibi Arazi Çözümlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Sonik ve Ultrasonik "BIRD-X" kuş ve hayvan kovucu cihazlarımız değişken frekanslı, geniş alan etkili olup toprak üstü ve toprak altı alanlarda; Kuş, Fare, Sıçan, Böcek, Yılan, Akrep, Haşere, Ayı, Köstebek, Domuz ve diğer zararlı hayvanlar için etkilidir.

Ultrasonik, Sonik, cihazlarla birlikte IHA Drone (İnsansız Hava Araçlı kuş kovucu), Lazer sistemli, Jel, doğal kuş ve hayvan kaçırıcı GRANÜLnüller ve muhtelif görsel ürünler Amerika Birleşik devletlerinde üniversite ve ilgili kurumlarla uzun yıllar yapılan araştırmalar ve ARGE çalışmaları sonucunda  üretilerek dünya çiftçilerinin kullanımına sunulmuştur.1964 yılından beri BIRD-X Hayvan kovucu sistemlerle sera, tarla, arsa ve arazilerinizi kuş, böcek, fare, sıçan, yılan, akrep, haşere, ayı, Danaburnu, tuta kelebeği, köstebek, domuz ve ayı gibi birçok zararlı hayvanı öldürmeden arazilerinizden kaçırarak ürünlerinize zarar vermelerini önler. BIRD-X enerji olmayan alanlar için güneş enerji panelliyle çalışan SOLAR enerji sistemli kovucuların üretimini de geliştirmiştir. Doğal tarım yapılan arazilerde ilaçlama imkanı olmayan durumlarda BIRD-X özel çözümler üreterek; tüm dünyada doğal yetiştiriciliğe, doğal kovucu ürünlerle katkıda bulunmaktadır. Dünyada yapılan birçok araştırmada zehir/kimyasal içerikli hayvan yok edici ürünlerin, ürün ve hasatlara birçok zarlarının olduğu kanıtlanmıştır. Evrendeki hayvanların doğadaki dengelerin korunmasını, doğanın gereksinimlerini karşılamada üstlendikleri sorumluluklarını yok etmemek gerekmektedir.

Amerika’da Kaliforniya Üniversitesinde yapılan araştırmalar sonucunda kuş ve hayvan kovucu BIRD-X  ürünlerinin doğanın dengesinin korumasına destek olması ve insan yaşam alanlarından istenmeyen hayvanların uzaklaştırılmasında başarılı oldukları kanıtlanmıştır. Yine Amerika’da yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda tarım arazilerinde kullanılan BIRD-X JEL ve ürünlerinin ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra hasadı da %30 oranında artırdığı ispatlanmıştır.

MEYVE AĞAÇLARINDA KUŞ NASIL KOVULURTARIMDA KUŞ KOVUCU SIVILARgüvercin pisliklerinden nasıl kurtulunurmartıları kovan cihazlar

Kovmatik Uzman teknik kadrosu ile size özel çözümler üretmek adına ÜCRETSİZ keşif hizmetimizden faydalanmak için BİZİ ARAYIN!

BAĞ, BAHÇE, SERA, TARLA, ZİRAİ İŞLETMELER Kuş, Haşere ve Hayvan Problemleri Çözümlerin

tarımda kuş sorunları

Bütün çözüm önerilerimizde kuşları, hayvanları tarım arazileri ve çevresinden uzak tutmakla birlikte doğal yaşamı korumak esastır.

TARIM ALANLARINDAN FARE, HAŞERE VE KUŞLARLA MÜCADELE VE ÇÖZÜMLER

tarım alanların da kovucu

TARIM ALANLARININ ZİRAİ İŞLETMELERİN ZARAR VEREN  HAYVANLARDA KORUNMASI

 • Bağlar, bahçeler,    
 • Üzüm bağları,
 • Meyve bahçeleri,
 • Sebze bahçeleri,
 • Ekili alanlar, buğday tarlaları,
 • Buğday siloları,
 • Orman arazileri
 • Korunması gereken diğer araziler

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar ve böcekler zarar vermez, cihazların koruma alanlarından uzakta tutar. Doğal ürünlerimizde kesinlikle zehirli maddeler kullanılmaz ve doğanın dengesini korur.

Kuşlar, kuş sürüleri

 • Fare, sıçan, köstebek, diğer kemirgen hayvanlar,
 • Köpekler, tavşanlar, sincaplar, tilkiler ve diğer vahşi hayvanlar,
 • Ayılar, yabani domuzlar,
 • Yılan, akrep gibi hayvanlar,
 • Böcekler,

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar ve böcekler zarar vermez, cihazların koruma alanlarından uzakta tutar. Doğal ürünlerimizde kesinlikle zehirli maddeler kullanılmaz ve doğanın dengesini korur.Tarım alanları ve çevresinde bulunan kuşlar, kuş sürüleri ağaçlardaki meyveleri, bağlardaki üzümleri, sebze, meyve bahçelerinde ürünleri yiyerek bu konuda hizmet veren çiftçileri ve kuruluşları telafisi mümkün olmayan büyük zararlara uğratmak- tadır.Kuşların yanı sıra; fare, köstebek gibi hayvanlar da ağaç, sebzeköklerini yiyerek tarım ürünlerinin verimlerini azaltırlar.Yine ayıların, yabani domuzların, tilki gibi vahşi hayvanların ekili alanlara verdiği zararların da ürünlerin verimlerini düşürdüğü ve çiftçileri maddi zararlara uğrattıkları hepimizin malumudur.Ancak basit tedbirlerle bütün bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün değildir.Ayrıca yaşam alanları, tarım alanları ve zirai işletmeler civarında insanlara zarar veren sürüngenlere, yılanlara, akreplere karşı etkin koruma sağlamak gerekmektedir.Başarıya ulaşmak için doğru cihaz ve ürünlerin seçilerek doğru şekilde yerleştirilip uygun şartlarda kullanılması başarılı koruma sağlamak için gereken ilk şarttır.Başarılı olabilmek için de bu konuda bilgili ve tecrübeli olmak gerekmektedir.Tecrübe edinebilmek için bilimsel çalışmalarla birlikte uzun yıllar saha çalışmaları gerekmektedir. Bird-X olarak 52 yıllık tecrübe bilimsel çalışmalar ve birikimimizi ile;  Kovmatik Olarakta;  Yetimiş Uzman ekibimizle;  Kuş,Fare, Haşere, Kedi,Köpek, Yabani hayvan kovucu ürünlerimizle  160 ülkede hizmetinize sunuyoruz.

      Çiftçilerimiz mevcut şartlarda tarla ve bahçelerine korkuluklar koyarak, zaman zaman silahla ateş ederek kuşları ekili alanlardan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu yöntemin bir fayda sağlamadığı hepimizin malumudur. Kuşların korkulukların üzerine tünediklerini görmek her zaman mümkündür.

KUŞ KOVUCU GELEEKSEL YÖNTEMLER

KUŞLARDAN, HAYVANLARDAN VE İSTENMEYEN CANLILARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

 • DRONE AKUPLE KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • SONİK KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • ULTRASONİK KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • LAZER SİSTEMLİ KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • GÖRSEL KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLER
 • DOĞAL KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLER

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar, böceklere zarar vermeyecek şekilde, cihazın kapsama alanından uzak tutarlar. Elektronik cihazlarımız hayvanları öldürmez, zarar vermez ve diğer doğal ürünlerimizde de kesinlikle hayvanları öldürücü zehirli madde- ler kullanılmaz.Amac;  kuşları, istenmeyen hayvanları koruma sisteminin     bulun-duğu bölgeden uzaklaştırmak ve doğanın dengesini korumaktır.

KUŞ KOVUCU ÜRÜNLERDE NEDEN BIRD-X USA TERCİH EDİLMELİ?

Bird-X 1964 yılından bu yana insancıl yöntemlerle kuş kontrolü  vekovucu ürünler konusunda endüstri lideri olmuştur.Bird-X çevreye zararlı olmayan, zehirli madde içermeyen çevre dostu ('yeşil') geniş ürün yelpazeli kuş kontrol ve kovucu ürünler sunuyor.Kuş kontrolü ve kovucu çözüm sistemlerimizde en son sistem lazer teknolojisi, sonik ve ultrasonik sistemlerle birlikte, kuş engelleme şişleri, koruma ağları, tüneme engelleyiciler, görsel korkutucu ürünler, tattıklarında kaçırıcı ürünler de kullanıl- maktadır. Size mükemmel kuş, haşere, böcek, vahşi hayvan engelleme ve kontrol çözümleri sunmaktayız. Bird-X Haşere ve kuş kovucu ürünlerinin tamamı uzun yıllar süren ARGE ve bilimsel çalışmalar, ilgili üniversitelerle yakın işbirliği , uzun süreli saha testleri sonucu ÜRETİLMİŞTİR. Bird-X ürünleri 52 yıldır tüm dünyada KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLERDE CÖZÜMLER SUNMAKTA olup NATO ve Amerika GSA onaylı üreticidir. BIRD-X ve KOVMATİK olarak tecrübe ve birikimlerimizle size en ideal MÜCEDELE yöntemleri sunmaktayız. insanların yaşadığı geniş ölçekli kullanım alanlarında basit cihazlar ve bilimsel olmayan yöntemlerle sonuç elde etmek mümkün değildir. Kuş, Hayvan, Haşere cinsleri ve etkilendikleri sesler bölgelere göre de farklılıklar göstermektedir. Kuşları, Hayvanları, Haşereleri istenmeyen bölgelerden uzak tutmak için gereken yöntemler genelde bilinmekte ancak hangilerinin nelerden etkilenip uzaklaşacağı tamamen bilimsel ve çok uzun deneysel araştırma sonuçlarından elde edilebilir.Bilimsel olarak insan kulağının duyabileceği sesler ortalama 20 ile 20.000 Hz arasındadır. Ayrıca en önemli husus kullanılacak alanlara göre cihazların kapasitelerinin uygun olması gerekmektedir.Teknik olarak haşere kovucu cihazların elektronik devreleri sonik, ultrasonik ve elektromanyetik olarak ve en son teknolojiye göre de Lazer sistemli dizayn edilmektedir. Başarılı sonuç elde edebilmek için kullanım yerine ve haşere türlerine uygun programlarının da olması gerekmektedir.Yani tek başına sonik, ultrasonik ve elektromanyetik ses, dalga ve lazer ışığını ortama yaymak veya yalnız doğal ve görsel ürünleri kullanmak pek fayda sağlamamaktadır. Ayrıca seçilen cihazların doğru yerlere, doğru şekilde yerleştirilmeleri etkin koruma elde edebilmek için en önemli faktördür.


KOVUCU ÜRÜNLERDE ÇÖZÜM ÖNERİRKEN DİKKAT ETTİĞİMİZ ÖNEMLİ HUSUSLAR:
 • Ülkemizin şartlarının, kuş, hayvan ve haşere türlerinin göz önüne alınması,
 • Hangi alan (metre kare) için hangi güçte cihazlar gerekli?
 • Hangi kuş ve haşere türleri için koruma gerekli?
 • Hangi alanlarda ultrasonik hangi alanlarda sonik, hangi alanda lazer, görsel ve doğal kovucu ürünlerin tercih edilmesi gerekir.
 • Cihazlar hangi şartlarda görev yapacak?
 • Kapalı, yarı açık, açık alanlarda?
 • Sistemin görev yapacağı hava/tabiat şartları


Kovmatik Uzman teknik kadromuz ile; size özel çözümler üretmek adına ÜCRETSİZ keşif hizmetimizden faydalanmak için BİZİ ARAYIN!